De geschiedenis van de Kroezenhoek

Op de eerste Kermis in 1992 ontstond er spontaan een fanfare. Het bleek namelijk dat er wel erg veel buurtbewoners lid waren van de muziekkorpsen Radboud en Excelsior en dat een aantal a-muzikaal geachte Kroezenhoekers toch tot iets in staat waren. Toen de fanfare er was waren er ook snel vendeliers gevonden. Het eerste vaandel bestond uit een ‘panlat met wit laken’. In dat jaar erna is door de Kroezenhoekers zelf een vaandel ontworpen met symbool van de Kroezenhoek en bijbehorende professionele vaandels.

Gebruikelijk is inmiddels ook dat de Koning en Koningin opgehaald worden ‘s avonds met tractor en kar door de bewoners met fanfare. Voor het avondfeest wordt de nieuwe Koning en Koningin gehuldigd met een vaandelhulde. Ook verschijnt er inmiddels jaarlijks de Kroezenhoekse Krant in januari van elk jaar. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij de nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. We kunnen concluderen dat het Buurtschap de Kroezenhoek echt tot leven is gekomen. De Kermis is al 10 jaar een feest voor jong en oud en er zijn allerlei aanverwante activiteiten spontaan ontstaan.