Het boek van de Kroezenhoek

De Kroezenhoek, i-j zölt der maor wonen
Zondag 28 mei was het zover. Het boek over het buurtschap de Kroezenhoek zag het levenslicht op de deal van Boerderij Nelles. Aan dit boek is ongeveer 5 jaar gewerkt. Ontstaan als een wild idee en vervolgens bleek het meer werk dan gedacht om ook een mooi boek te maken. Maar uiteindelijk is het gelukt; helemaal in kleur, harde kaft, ruim 200 pagina’s en ruim 400 foto’s. Voorzitter van Stichting De Kroezenhoek Maurits Steverink en trekker van dit project, gaf aan dat door het maken van het boek je bewust wordt van de mooie omgeving waarin de Kroezenhoekers wonen en dat de rijke historie. De titel van het boek is dan ook geworden ‘De Kroezenhoek, i-j zölt der maor wonen’.

Het eerste boek werd overhandigd aan de oudste inwoner van de Kroezenhoek, mevrouw Gerri Suselbeek-Haank, 88 jaar jong. Na de eerste overhandiging werd een boek aangeboden aan burgemeester Hans Alberse via wethouder Wybe Rijnsaardt en aan Rabobank Graafschap Zuid, mevrouw Nina Brouwer-Heeze, de hoofdsponsor.

Vervolgens werd ingegaan op de inhoud van het boek. Maurits Steverink meldde dat men nu meer te weten kan komen over, het ontstaan van de naam Kroezenhoek, de galg die aan de Lichtenberg (galgendiek) heeft gestaan, de eigen veeverzekering in de Kroezenhoek, de schuurkerk in de smalhorst en olympisch zilver voor roeier Herman Suselbeek in 1968. Ook is een toelichting gegeven op de bijnamen ven enkele Kroezenhoekers zoals die van de Amerikaan (eigenlijk Jan Tangelder, eigenlijk Theo Tangelder van boerderij Enselman). Met het maken van het boek werd ook duidelijk dat de 2e wereldoorlog een flinke impact heeft gehad zelfs nog zichtbaar tot op de dag van vandaag. Als speciale gast was mevrouw Dien Ham-Lankhof aanwezig wiens dagboek uit de 2e wereldoorlog is opgenomen in het boek. Dien lichtte zelf haar verhaal toe. Ze vertelde hoe het gezin de oorlog had doorgemaakt met verlies van een broer op de Grebbenberg, het omgaan met onderduikers die zeer moeilijk in de omgang waren en het gezin in gevaar brachten. Haar moeder stierf in de oorlog op 48 jarige leeftijd en in de laatste weken van de oorlog zaten er zowel joodse onderduikers op de boerderij alsook waren er Duitse soldaten ingekwartierd! Dien en haar vader hebben het allemaal doorstaan met veel angst, verdriet en lef. In 1983 heeft Dien, en postuum haar vader, een verzetskruis ontvangen uit handen van Prins Bernard. DIen en haar vader hebben na de oorlog moeilijke jaren doorgemaakt en nu wilde Dien graag, mede namens haar vader, dat iedereen weet wat er zich heeft afgespeeld op hun boerderij in de Kroezenhoek in de oorlog. Na dit indrukwekkende verhaal was het even stil geworden op de deal.
Na het verhaal van Dien Lankhof werd de iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan de tot standkoming van het boek. Koningin Gery en Koning Leo van de Kroezenhoek overhandigde bloemen aan allen en de Kroezenhoekse fanfare en vendeliers brachten een vaandelhulde aan het nieuwe boek.