Wat is de Kroezenhoek

Buurtschap ‘de Kroezenhoek’ is door activiteiten van de bewoners zelf meer tot leven gekomen in de laatste 10 jaar, mede naar aanleiding van het (weer) organiseren van de Kroezenhoekse Kermis. Sinds 1992 houden de Kroezenhoekers jaarlijks de Kroezenhoekse Kermis met vogelschieten en vogelknuppelen in de middag en ‘s avonds na een pauze (boeren moeten melken), een avondfeest. Het vogelschieten en vogelknuppelen leidt elk jaar weer tot een Koning en Koningin van de Kroezenhoek. Door het brede succes van deze festiviteit en het draagvlak in de buurt zijn er ook andere buurtactiviteiten ontstaan zoals de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, de jaarkrant en het jaarlijkse Kroezenhoekse paasvuur.

Door het jaar heen worden buurtbewoners vereerd met een vaandelhulde bij bepaalde jubilea door de eigen Kroezenhoekse fanfare en vendeliers. Al deze activiteiten zijn spontaan ontstaan. De Kermis is ontstaan naar aanleiding van oude verhalen dat er ‘vrögger kermis was in de Kroezenhoek’. Op een meiboomfeest van de familie Nelles (Steverink) in 1991 waar de buurt breed vertegenwoordigd was, hebben een aantal buurtbewoners onder het genot van een glas bier, de stoute schoenen aangetrokken en aangekondigd dat de Kermis weer gehouden gaat worden. De organisatoren van het eerste uur zijn Maurits Steverink, Gerda Ten  Have en Hans Venhorst, later aangevuld met Hans Kroezen. De familie Steverink stelde het erf en ‘deal’ van hun boerderij Nelles beschikbaar om de Kermis te houden. Inmiddels organiseerden de vier Kroezenhoekers voor de 10ekeer in 2001 de kermis en worden gezien als bestuur van de Kroezenhoekse buurt. De 10e kermis werd bezocht door Burgemeester Evenhuis van Wisch. Gevraagd is aan Mevr. Evenhuis een naambord beschikbaar te stellen voor de buurtschap de Kroezenhoek.

Wat/wie is de Kroezenhoek?
De Buurt is niet zozeer afgegrensd via geografische grenzen, maar meer sociale grenzen bepalen de ‘grens’ (elkaar (willen) kennen). Er zijn ongeveer 56 gezinnen in de Kroezenhoek, een buurt met agrarisch karakter. Waarschijnlijk  is de Kroezenhoek nu groter dan wat ‘cultuurhistorisch’ verantwoord is. De Kroezenhoek van nu begint bij de Oude Dinxperloseweg buiten de bebouwde kom tot en met het Silvoldse deel van de Dinxperloseweg (buiten de Bonte brug tot aan waar Gemeente Breedenbroek begint. Ook de zijwegen horen er deels bij (Lange Dijk, Kroezendijk, Kersepas, Lichtenberg).